2018. július 23., hétfő

!!! Terrorsphära interjú !!!

A beatdown hardcore sok hardcore rajongó szívét dobogtatja meg, de sajnos a színtér - a mi színterünk - nem igazán bővelkedett az ilyen zenét játszó csapatokban, amíg pár éve meg nem érkezett a mi kis világukba is a műfaj. Az egyik képviselőjük mindjárt a szomszédos Ausztriából érkezett, ahonnan eddig még hasonló próbálkozásokat sem hallottunk. Ideje volt hát, hogy blogunk is utánajárjon, mi folyik Dél-Tirolban, ha ilyen ütős csapatok keverednek elő onnan.


 
1., Ha nem tévedek, a Terrorsphära már a Myspace-es idők óta megvan, akkoriban még be is számoltunk a blogon rólatok. Mióta létezik a zenekar?

Helló! Valóban, volt Myspace oldalunk, de az a platform már régóta jelentőségét vesztette. Konkrétan 2004. óta létezünk.

2., Ausztriában igen kevés RAC csapat létezett korábban, NSHC meg egyáltalán nem. Hogyan jutott az eszetekbe, hogy ilyen agresszív zenét nyomjatok? Benne voltatok más bandákban is előzőleg?

Hazánkban, Ausztriában sohasem sikerült eleddig elfogadható minőségű nemzeti / hazafias zenét felvenni vagy megjelentetni. Black metalos körökből volt már pár megfelelő szellemiséget képviselő előadó és akadt egy marék ún. RAC-csapat is, de ez számunkra nem bír jelentőséggel, mert nem állunk velük kapcsolatban és túl sok közünk sincs a nálunk meglehetősen ritkán előforduló, ilyen stílust játszó hazai zenészekhez. Nonkonformista hardcore zenekarok sincsenek nálunk, minket kivéve, ahogy ezt már te is helyesen megállapítottad. Az általunk játszott agresszív zenével létrehoztuk magunknak azt a szelepet, ami formába önti gondolatainkat és érzelmeinket, valamint sokat foglalkozunk a világ múltbeli, jelenlegi és jövőbeni történéseivel, amiket érzésünk szerint nem lehetne balladai stílusban megzenésíteni, végezetül mindig is olyan muzsikát szerettünk volna játszani, amit mi magunk is hallgatunk. Mivel a nemzeti táborban bőven akad RAC és metalcore is,  de a mi beállítottságunkhoz hasonló banda csak elvétve, eleve arra törekedtünk, hogy ezt a hézagot kitöltsük. A Terrorsphära előtt már mindannyian gyűjtöttünk tapasztalatot más csapatokban.

3., Bemutatnátok a zenekart? Mivel foglalkoztok a magánéletben?


Erről igazából nincs mit mondanunk. Évek óta ismerjük egymást, jóbarátok vagyunk, sok dologban ugyanolyan az érdeklődési körünk,  bár mindannyian a magunk útján járunk. A magánéletben - mint az a mai társadalomban olyannyira jellemző mindenkire - rabszolgaként gürizünk (MÉG), a családunkkal vagyunk, szabadidőnket pedig próbáljuk a társadalom szórakozási és elbódulási formáitól minél távolabb tölteni.4., Szövegeiteket elolvasva nyilvánvaló, hogy a sport nagyon fontos szerepet játszik az életetekben. Ti is sportoltok? Mit?

A sport valóban nagyon fontos szerepet játszik az életünkben, amit nem önmagáért űzünk, hanem egy magasabbrendű dolog részének tekintjük, így a világnézetünk szerves eleme. Ennek megfelelően alakítjuk a szövegeinket is a testnevelést propagáló irányba. Arra akarjuk motiválni a hallgatóságunkat, hogy ne valamiféle sétáló beteges tünetegyüttes legyen egész létük, utasítsák ezt el, testüket és lelküket tartsák rendben, táplálkozzanak egészségesen és értsék meg ők is, hogy a sport napjaink egyik legfontosabb fegyvere. Mindannyian aktív sportéletet élünk, legyen ez erő- vagy küzdősport. A súlyzós edzéstől a saját súllyal végzett gyakorlatokon át az önvédelmi sportokig bezárólag mindent csinálunk.

5., Van-e a zenekarnak valami köze a „Greifvogel Wear“-hez?

A Greifvogel Wear egy nagyszerű ruhamárka, ami a zenekarunk által képviselt értékeket szemmel látható formába önti. Évek óta ismerjük és támogatjuk egymást különböző szinteken, pl. reklámfelületet biztosítunk, vagy besegítünk rendezvényeken. Amennyiben ezen interjú olvasói vetnének egy pillantást erre a hazafias sportmárkára, elérhetik őket a  www.greifvogel-wear.de weboldalon. Magas minőségi követelményeknek megfelelő, alaposan átgondolt témákat kínáló ruházati termékek várják a látogatókat.6., A straight edge életforma is igen fontossá vált sorainkban manapság. Ti is sXe-ek vagytok? Miért?

Szerencsére az ún. „mozgalom“ globálisan is felismerte, hogy milyen fontos a testet és lelket tisztának, egészségesnek és józannak megtartani, ugyanis testünk és a benne lakó lelkünk még mindig a legélesebb és legkeményebb, sőt, momentán az egyetlen fegyverünk, ami még teljesen a mi ellenőrzésünk alatt áll. Mindegy tehát, hogy valaki „straight edge“-nek címkézi magát vagy mindenféle megnevezés nélkül csak simán ezen értékek szerint él, mert mindez komolyan veendő probléma annak az ellenséges rendszernek, ami a médián keresztül még jajveszékel is emiatt a nemzeti erőkön belül történt ébredés miatt, és visszasírja a vedelő, tanulatlan, dagadt és degenerált „neonácikat“, mert ez a minőség sokkal jobban megfelel a média által kialakított klisének, ami persze az elbódított tömegek szemében kirívóan visszataszító, holott maga a német nép is a káros szenvedélyek rabja. A Terrorsphära-ban nem mindenki él a straight edge ideálja szerint, de mindenki az egészséges és fegyelmen alapuló életmódot követi, ámbár tegyük a kezünket a szívünkre: nem mindenki alantas véglény, aki néhanapján megiszik egy sört, ahogy nem lesz automatikusan minden hardline-edge-ből élete végéig testi és szellemi Übermensch sem.

7., Van valami kapcsolatotok a helyi „mainstream“ HC színtérhez? Van egyébként Tirolban HC színtér?

A tiroli kis csoportokat nem neveznénk HC színtérnek, de van pár baráti kapcsolatunk mainstream körökben és tagjaink közül páran továbbra is aktívak ott zeneileg; errefelé nincsenek  problémák az egymással való érintkezés miatt. Tiszteljük és figyeljük egymást, sokan osztják a mi a nézeteinket is, mert kommunikálunk és nem határolódunk el egymástól úgy, ahogy az az antifa HC (vagy beatdown, metál, deathcore és egyéb epilepsziások) körökben szokás, akiknek a pszeudoérveik a mieinkkel összevetve tarthatatlanok.8., Ausztriában meglehetősen bonyolult nemzeti gondolatokat vallani és terjeszteni. Aktívak vagytok politikailag? Van emiatt bajotok a rendőrséggel?

Ausztria a kellemetlen gondolatok és véleményszabadság legnagyobb szabadtéri koncentrációs tábora, ha olyan témákról van szó, mint a nemzeti önrendelkezés vagy jobboldali politikai aktivizmus. A szövetségesek megtorló törvényei gondoskodtak egy elnyomó gépezet létrehozásáról, ami akkor lenne a legőszintébb, ha egyenesen bevallaná, hogy az erőszakmentes véleménynyilvánítás életfogytig tartó börtönbüntetéssel sújtható. Ez sokkal őszintébb és becsületesebb lenne, mint a nemlétező kutatási és véleménynyilvánítási szabadságot színlelni. A politikai és jogi rendszer mindazonáltal egy számunkra jól érthető módon működik. Bevetik a hatalmi eszközeiket is, hogy az ellenállást elhallgattassák, szükség esetén akár koncepciós perekkel évekig tartó börtönbüntetéseket osztogatnak vagy a kisajátítási eljárások formájában évtizedekig adóssághegyekhez láncolják és anyagilag teljesen ellehetetlenítik a politikai üldözötteket, de ahogy ez a rendszer elnyomja a mieinket, ugyanazt adjuk mi is neki vissza. Az önvédelem egy olyan ellenféllel szemben, aminek a hatalmi apparátusa állandóan szemmel tart minket, sőt, kifejezetten ellenséges velünk (mint amilyen ez az ausztriai jogfosztó rezsim is), mindig legitim. Nézeteinket és aktivizmusunkat a családjainkról történő gondoskodásunkban, mintaadó viselkedésünkben éljük meg, valamint pozitív életvitelünket és alapvető hozzáállásunkat átadjuk közvetlen környezetünknek is. Példát kell mutatni ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy mi mindent kéne csinálni; ez a mi aktivizmusunk. Korábban nézeteink más formában történő terjesztése miatt rengeteg „tanulópénzt” kellett fizetnünk, ez egy nagyon kemény és nélkülözésekkel teli időszak volt számunkra, de ez erősített meg, alakított át és változtatott minket azokká, akik ma is vagyunk: egy egységgé, aminek a bukásának hiába örültek előre kaján vigyorral az arcukon egyes hölgyek és urak; mi még mindig itt vagyunk, ellenben ők saját hitványságuk miatt semmire se jutottak. Ránk egykor emlékezni fognak, rájuk azonban senki.

9., A migrációs válság miatt a bécsi szituáció mára kritikussá vált, az ott lakók legalább negyedének nincs európai eredete. Mi a helyzet Tirolban?

Bécsben ugyanaz a helyzet, mint Ausztria többi nagyvárosában vagy akár a többi németajkú területen, így Tirolban is. Megindult egy államilag kényszerített és támogatott, fentről irányított inváziós áradat előkészítése, aminek célja a néphez és kultúrához kötött homogenitás feloldása és az emberanyag lecserélése. Mivel ez a cél teljesen ellentétes a természet törvényeivel, mindazok a globalisták, akik ezt kieszelték, egy nap szintén ennek az áldozatává fognak válni, függetlenül attól, hogy bécsiek vagy tiroliak. Teljesen közömbös, hogy milyen beteges és életidegen tervet szőttek a korrupcióra és kamatos kamatra épülő rendszer kiszolgálói, meg fogják még tapasztalni, hogy milyen is lesz a világhódítók elleni utolsó nagy lázadás; hogy ezt mi megéljük-e még, az itt teljesen jelentéktelen. Helytálló a kijelentés, hogy eljő a nap és az idő, a mi napunk és a mi időnk, amikor az emberiség végül egészségesen és magabiztosan fog a szabad jövő felé továbbhaladni.10., Régebben volt némi feszültség Dél-Tirol miatt az olaszokkal NS rendezvényeken. Hogyan vélekedtek erről? Vannak még emiatt összetűzések?

Hogy van-e még efféle konfliktus a fent nevezett eseményeken, azt nem tudjuk megmondani, mert nem szoktunk ilyen rendezvényeken jelen lenni. Történelmileg helyes és magától értetődő, hogy Dél-Tirolra és lakosságára ősnémetként tekintünk, ezen nem fognak tudni változtatni a fasisztának vagy  nacionalistának öltözött olasz imperialisták és soviniszták sem. Még ha mi magunk a tiroli németség érdekképviseletét és Dél-Tirolnak a nagynémet haza részekénti elismerését is követeljük, sem vagyunk idióták vagy a már fent is említett soviniszták. A népek közötti megegyezés ugyanúgy szívügyünk, akárcsak a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolat olyan kiváló emberekkel, akik hozzánk hasonló felfogást képviselnek és ugyanebben a szellemben is lépnek elénk, függetlenül attól, hogy ezek olaszok, szírek vagy japánok. A Dél-Tirol kérdést mi már régóta tisztáztuk. Törvényi szabályozások, amiket egy németellenes, álolasz imperialista megszálló hatalom politikai kamarillája hoz, nem érdekelnek minket és itt is el fog jönni az idő, amikor Dél-Tirol végre önrendelkezéshez jut, és mint az egész német haza, szabaddá és önállóvá válik. Egy új korban szuverén és független ország lesz, akárcsak Olaszország.

11., Kérlek mondjatok valamit a zenei hatásaitokról! 

Meglehetősen sokrétű. A beatdowntól a new school hardcore-on át a death/black metalon keresztül a rapig, valamint a samanisztikus és rituális törzsi dolgokig a dubstep/elektronikus/indusztriális zenéig minden előfordul. Korlátozások és előítéletek nélkül meghallgatunk mindent, ami tetszik.12., A világméretű NSHC színtéren melyik a kedvencetek? Vannak más zenekarok is most Ausztriában?

Először is nem igazán tudnánk megnevezni „A” kedvencünket, mert ahhoz túl sok tehetséges csapat akad hardcore körökben. Az „NSHC színtér” megnevezéssel sem tudunk igazán mit kezdeni. A politikailag nemzeti beállítottságú táborból előszeretettel hallgatjuk az orosz, szibériai és ukrán, valamint pár jól megválogatott német zenekar produktumait. A You Must Murder, Horss, Last Page, Death Penalty, Shoot On Sight, Dassler, Right Choice, stb. a fő zenei hajtóerők. Olaszországnak is van egy nagyon jó hardcore csapata, az SPQR. A dél-tiroli Bozent az olasz Green Arrows teszi hardcore-hatalommá. Németország a Beater Dowlen nevű új bandával áll éppen most a startvonalhoz, akiket végre igazi, bátran ajánlható beatdown hardcore-ként lehetne jellemezni. Ausztriában mi vagyunk az egyedüli zenészek ezen a vonalon és ha ennek a stílusnak vannak egyéb képviselői hazánkban, akkor róluk még nem hallottunk és kapcsolatban sem állunk velük. Az a mi sorsunk, hogy egyedül ücsörögjünk a lövészárokban, haha.

13., Még nem vettem meg a második Hatred United World Wide CD-t, de hallottam már a Youtube-ra feltöltött reklámokat, amik kitűnőek voltak. Hallgatás közben megállapítottam, hogy az orosz Horss a beatdown irányba fejlődött zeneileg. Ez a ti ötletetek volt? Miért jött ki a második split egy másik kiadónál?

Köszönjük az új kiadványunk értékelését. Hogy lehetett volna az a mi ötletünk, hogy a Horss beatdown irányba fejlődjön?  Semmiféle hatásunk nincs arra, hogy egy zenekar miket hallgat, legalábbis nem szándékosan. A Horss legutolsó kiadványain már egy igen erős metal és hardcore hatású zenét játszott, amit még tovább fejlesztettek és csiszoltak a splitünkre, ahol pont ugyanolyan tiszta beatdownt tolnak, mint a Terrorsphära. Ez – akárcsak nálunk – hardcore, death metal és súlyos beatdown futamok keveréke. A Horss mindenképpen napjaink egyik legtehetségesebb zenekara. Technikás és igen vastagon megszólaló mennydörgést produkáltak a HUWW2-re. A lemez azért a Leveler Records-nál jelent meg, mert ez a dobosunk kiadója, így a megjelenést saját kezünkben tudtuk tartani. Régi kiadónk, az OPOS Records mindazonáltal remek munkát végzett nekünk a múltban és mind a mai napig kapcsolatban, bajtársi barátságban állunk velük, ami miatt a jövőben további közös munkát tervezünk. 14., Ismeritek a magyar zenei színteret? Van ott esetleg kedvencetek?

Természetesen ismerünk és szeretünk pár zenekart a szép Magyarországról, még ha ezek az általunk kedvelt csapatok közül némelyik már úgy tűnik, nem működik, lásd Mutilated Truth vagy Voice of Justice. Az említetteket kedveltük a leginkább, még ha az olyan bandák, mint a Fehér Törvény is igazolhatóan nagyon jó zenei munkát végeznek. A magyar „mainstream“ -ből még ismerjük a zeneileg nagyszerű beatdown hardcore alakulatot, a „The Last Charge“-ot, akiknek a szövegei ugyan támadóak a hazafias erőkkel szemben, azonban nem csodálkoznánk, ha kiesne pár „politikailag nem korrekt“ csontváz a szekrényükből. Régebben láttunk pár koncertplakátot, amiken magyarországi nemzeti érzelmű hardcore zenekarok szerepeltek. Hogy mi lett ezekkel a zenekarokkal, azt nem tudjuk, de jó lenne, ha hallhatnánk tőlük pár jól megcsinált teljes albumot.

15., Rajongtok Orbán Viktorért? Hogyan vélekedtek az aktuális osztrák kancellárról?

 Sem Orbán, sem más demokratikus politikus rajongói nem vagyunk. Számunkra ezek a pénzarisztokrácia marionett bábjai akiket mind felvásároltak a bankjaikkal; remekül fel lehet ismerni őket onnan, hogy az összes ilyen (számunkra érthetetlen okokból még az állítólagos nemzeti berkeken belül is agyondícsért) kormányfő, mint az említett Orbán vagy Putyin, akik a hazafias szuverenitás népszerű élharcosainak számítanak, az utóbbi évek legkeményebb törvényeit léptette életbe az országaik igazi nemzeti ellenállásaival szemben. Részt vesznek a már közismert terv végrehajtásában, ami az identitás és a nép megsemmisítését célozza. Orbán ugyanúgy, mint Putyin vagy akár az egész politikus banda, élükön a demokratikus háttérhatalmi osztrák államfővel. Ennek megfelelően semmire se tartjuk a pártok halmazát, a választott (vagy nem választott) képviselőikkel együtt, a legkevésbé sem érdekelnek minket. Mikor egy németországi politikus azt mondja, hogy azok, akiket megválasztanak, semmi mondanivalójuk nincs, és azokat, akiknek mondanivalójuk van, nem lehet megválasztani, máris jóval több becsületességre vall, mint amit az ember a demokratáktól megszokott, jóllehet, az említett idézet pont egy vazallus politikus száján szaladt ki. A fennálló apparátus egyetlen valós alternatívája az elpusztíthatatlan szellem és lélek felépítése. A hatalom felé vezető út az önmegismeréssel kezdődik, tehát saját magunkban, de ugye erről a világ egyetlen parlamentje sem dönthet és pont ezért nem is érdekel minket általánosságban az egész hivatalos „politika“. Aki a világot valóban meg akarja változtatni és világnézetét győzelemre kívánja vezetni, az kezdje el saját magában az üdvözülést keresni és ne a szolgalelkű végrehajtóktól várja azt.

16., Meséljetek valamit az aktuális zenei terveitekről!

A jövőben csak nagyon kevés, alaposan megválogatott koncertet tervezünk, mert olyan megállapodást kötöttünk egymással, hogy egy évben maximum háromszor fogunk játszani és akkor is csak olyan esetben vagy feltételek mellett, amik a felfogásunkkal és tevékenységünkkel összeegyeztethetőek és vállalhatóak. Mindezek mellett olyan új zenei anyagon és szövegeken dolgozunk, amik sorainkban relatíve ismeretlenek. Az inspirációt a világ mindennapi eseményei szállítják és már most annyi ötletünk van, hogy több albumot tele tudnánk velük tölteni. A stílust tekintve maradunk a jól bevált hangzásnál, bár a számainkat az élő fellépésekhez akarjuk inkább idomítani, mert a hallgatóságot több mozgásra akarjuk rávenni. Mindezek felett egy-két új zenei videót is tervezünk régebbi és újabb dalokhoz. A tagjaink közül néhányan más csapatokban is aktívak, pl. az új straight edge beatdown-rapcore zenekarban, a THRIEVE ON A CROSS-ban, aminek a lemeze nemsokára megjelenik az OPOS Records-nál.17., Nagyon köszönjük az interjút! Ha esetleg van még valami mondanivalótok, akkor itt a lehetőség.

Köszönjük a beszélgetést és a rendelkezésünkre bocsátott hirdetési felületet. Köszönet és üdvözlet a folyamatosan növekedő hallgatóságunknak a határtalan szolidaritásukért és támogató megnyilatkozásaikért, amikkel majdnem minden nap meg tudjuk tölteni az oldalunkat. Döntően ti segítettetek hozzá minket a mostani szintünk eléréséhez. Hadd' mondjuk el még egyszer: ne húzzátok fel magatokat olyan dolgokon, amik negatívan befolyásolnak és megterhelnek, csak azokat erősítitek, akik örülnek a kudarcotoknak. Csináljátok végig a dolgaitokat, legyetek rugalmasak a célotok felé vezető úton. Sugározzatok pozitív impulzusokat, mutassatok szolidaritást, hajtsatok végre jócselekedeteket és ne feledjétek soha, hogy a győzelemben nem csak hinni kell, hanem harcolni is kell érte. A magyar olvasóknak még ezekkel a sorokkal üzennénk: örülünk minden olyan magyar nemzeti hardcore-nak, akik jó minőségű zenét csinálnak vagy küzdősport gálákat rendeznek.

Erő a fegyelemből! / Stärke durch Disziplin!

Terrorsphära, 2018


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése